“โครงการเติมยิ้ม ปันน้ำใจ คืนสิ่งดีๆให้สังคม ครั้งที่ 7” สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์


 “โครงการเติมยิ้ม ปันน้ำใจ คืนสิ่งดีๆให้สังคม ครั้งที่ 7สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

          สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์และนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมใน “ โครงการเติมยิ้ม ปันน้ำใจ คืนสิ่งดีๆให้สังคม ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่าน

         โดยอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในแก่โรงเรียนบ้านไทรงาม ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ทาสีทาสีฐานพระประธานประจำโรงเรียน เสาธง รั้วโรงเรียน การจัดบอร์ดเสริมความรู้ด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน และบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่น้องๆนักเรียน โดยบรรยกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น สร้างรอยยิ้มให้แก่คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ได้เป็นอย่างดี 
06. 2018